แคปชั่นคู่เหงา

แคปชั่นคู่เหงา “ที่บอกเราไม่เด็ด เธอกินเผ็ดไม่เป็นหรือปล่าว?😏🌶️” —————————————————

แคปชั่นความรู้สึก “ที่บอกเราไม่เด็ด เธอกินเผ็ดไม่เป็นหรือปล่าว?😏🌶️” ————————————————— จะไม่เรียกร้อง

อ่านเลย